Polityka poufności

Ochrona danych osobowych w ramach RODO przez firmę Tłumacz Przysięgły Lucyna Stawowska

W związku z tym, iż od 25 maja 2018 roku każda działalność gospodarcza powinna stosować przepisy RODO (link do rozporządzenia) (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), uprzejmie informuję, że niniejsza polityka poufności informuje, w jaki sposób chronię przetwarzane dane osobowe osób fizycznych. Niniejsza polityka poufności jest zgodna z powołanym rozporządzeniem oraz przepisami prawa krajowego. W razie pytań, proszę o wiadomość e-mail.

1. Gromadzenie danych osobowych a polityka poufności

Dane osobowe przekazują mi Państwo w dokumentach do tłumaczenia, e-mailu czy dzwoniąc i wysyłając wiadomość na mój numer telefonu. Dane te mogę otrzymać również od biura tłumaczeń, któremu zleciliście pośrednictwo w wykonaniu tłumaczenia.

  • Imię i nazwisko oraz adres zleceniodawcy

Imię i nazwisko oraz adres zleceniodawcy zapisuję na dysku mojego komputera w celu wykonania usługi tłumaczenia, sporządzenia notatki z tłumaczenia przysięgłego do repertorium, a na Państwa prośbę, do wystawienia rachunku imiennego.

  • Numer telefonu zleceniodawcy

Numer telefonu, spod którego dzwoni zleceniodawca, wyświetla się na moim telefonie. Nie zapisuję go ani w telefonie, ani na innym nośniku, jeśli zleceniodawca nie jest ze mną w stałym kontakcie.

Wysłana przez Państwa do mnie wiadomość sms/mms może zawierać dane osobowe lub obraz z takimi danymi.

  • E-mail zleceniodawcy

Wysłana przez Państwa do mnie wiadomość e-mail może zawierać dane osobowe. Często zawiera załącznik z takimi danymi. Adres e-mail, spod którego pisze do mnie zleceniodawca, jest widoczny w mojej skrzynce odbiorczej. Nie zapisuję adresu e-mail na dysku w komputerze.

  • Dokumenty do tłumaczenia

Dane osobowe znajdują się na dokumentach, przekazanych do tłumaczenia.

Dokumenty przesłane e-mailem: jako załącznik do otrzymanej wiadomości e-mail, znajdują się na mojej skrzynce e-mailowej do momentu, gdy jej nie usunę. Zapisuję je też na dysku mojego komputera w celu wykonania usługi tłumaczenia.

Dokumenty przesłane, jako wiadomość mms: obrazy z wiadomości mms znajdują się w pamięci mojego telefonu, do momentu, gdy ich nie usunę. W celu wykonania usługi tłumaczenia,zapisuję je na dysku mojego komputera za pośrednictwem dysku „drive google” (link), chronionego hasłem, lub swojej skrzynki pocztowej.

Dokumenty wręczone osobiście: skanuję je na dysk mojego komputera w celu wykonania usługi tłumaczenia. Nie wykonuję i nie przechowuję papierowych kopii takich dokumentów do własnych celów.

2. Przechowywanie i ochrona zgromadzonych danych

Elektroniczna wersja dokumentów i wykonanych tłumaczeń znajduje się na dysku mojego komputera oraz na skrzynce e-mail. Zarówno mój komputer, jak i skrzynka e-mail, są chronione hasłem i aktualnym systemem antywirusowym. Nikt nieupoważniony nie ma dostępu do tych danych.

Dodatkowo na dysku  komputera znajduje się elektroniczna wersja repertorium tłumacza przysięgłego, w którym zapisuję imię i nazwisko oraz adres zleceniodawcy tłumaczenia przysięgłego, a także inne dane, związane z powierzonym dokumentem, wymagane ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego (link do ustawy w wersji PDF), m.in.: opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument.

Wydrukowaną wersję repertorium przechowuję w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych. Jest to wersja archiwalna.

Rachunek imienny, wystawiony na Państwa prośbę, przechowywany jest w programie komputerowym do prowadzenia księgowości, dostępnym on-line. Wydrukowaną wersję rachunków przechowuję w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych.

Połączenia i wiadomości sms, znajdujące się na moim aparacie telefonicznym, są chronione hasłem i aktualnym systemem antywirusowym. Nikt nieupoważniony nie ma dostępu do tych danych.

3. Usuwanie zgromadzonych danych

Dokumenty powierzone do tłumaczenia, znajdujące się na dysku mojego komputera, usuwam z dysku po 10 latach.

Wiadomości e-mail, wraz z załącznikami, usuwam na bieżąco, najpóźniej dwa lata od ostatniej daty korespondencji.

Odebrane wiadomości sms i połączenia usuwam na bieżąco, najpóźniej rok od ostatniej daty kontaktu.

Repertorium tłumacza przysięgłego oraz dokumenty księgowe chronię przed zniszczeniem, ponieważ podlegają odrębnym przepisom krajowym.

4. Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych

Ponieważ nie posługuję się Państwa danymi, nie ma potrzebuję aktualnych danych. Dane, które figurują w repertorium i księgowości dotyczą momentu, w którym wykonywałam tłumaczenie lub wystawiałam dokument księgowy. W każdej chwili mogą Państwo prosić o usunięcie Państwa dokumentów i wiadomości e-mail i sms z mojego komputera lub telefonu.

5. Udostępnianie danych osobowych a polityka poufności

Dokumenty zawierające dane osobowe są na dysku mojego komputera bezpieczne, chronione hasłem i aktualnym, sprawdzonym programem antywirusowym. Zabezpiecza to je przed dostępem osób nieuprawnionych. Dobrowolnie nie udostępniam danych nieuprawnionym osobom trzecim.

6. Kontakt

W razie pytań lub uwag czy prośby o usunięcie swoich dokumentów z mojego komputera, proszę o kontakt (dane w zakładce „Kontakt”).

Polityka poufności tłumacza przysięgłego języka holenderskiego

tłumacz holenderskiego